Ethnology, Anthropology & Civilization

Irena Kurasz MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA NA DOLNYM ŚLĄSKU View larger

Irena Kurasz MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA NA DOLNYM ŚLĄSKU

NOM

New product

45,00 zł

Data sheet

Author Irena Kurasz
Title Mniejszość niemiecka na Dolnym Śląsku
Publisher Nomos
Published 2015
Place of publication Kraków
Language version Polish
Number of pages 332
Size B-5
Cover paperback
ISBN/ISSN/ISMN 978-83-7688-329-8

More info

"O wielkiej wartości pracy świadczy bogaty warsztat. Autorka zapoznała się z dokumentami siedmiu stowarzyszeń na Dolnym Śląsku. Na ich podstawie zrekonstruowała historię i działalność tych organizacji. Samodzielnie przeprowadziła badania we wszystkich ośrodkach mniejszości niemieckiej na Dolnym Śląsku. W ramach interpretacji i wyjaśnień korzystała z bogatej wiedzy akademickiej, konfrontowanej z doświadczeniami praktyka, bo należy tu podnieść, że na co dzień jest pracownikiem Konsulatu Generalnego Republiki Federalnej Niemiec i mogła obserwować badanych jako petentów niemieckiej instytucji".
Prof. dr hab. Zbigniew Kurcz
"Zagadnienie rodowodu kulturowego i tożsamości narodowej mniejszości niemieckiej na Dolnym Śląsku stanowi doniosły i mało poznany problem badawczy. Praca Ireny Kurasz pt. „Mniejszość niemiecka na Dolnym Śląsku. Studium socjologiczne” jest pierwszą w literaturze przedmiotu monografią historyczno socjologiczną, która analizuje powyższe zagadnienie z nowej perspektywy. Mieści się ona w empirycznym nurcie badań socjologii narodu, stanowiąc interesującą próbę analizy rodowodu kulturowego i tożsamości współczesnej mniejszości niemieckiej na Dolnym Śląsku. Autorka w rzeczowy i obiektywny sposób ukazuje niezwykle złożone procesy dokonujące się w obrębie tej grupy społecznej. Praca ta stanowi interesujący wkład do badań nad mniejszością niemiecką w Polsce po 1945 r. oraz do refleksji nad przemianami społecznymi na Ziemiach Zachodnich i Północnych".
Prof. zw. dr hab. Andrzej Sakson


O autorze(ce) Irena Kurasz jest adiunktem w Zakładzie Badań Niemcoznawczych Instytutu Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku 2013 z wyróżnieniem obroniła rozprawę doktorską, uzyskując tym samym stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Zdobytą wiedzę teoretyczną z zakresu niemcoznawstwa wzbogacała wieloletnim doświadczeniem zawodowym, gdyż do roku 2015 była pracownikiem Konsulatu Generalnego Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu. W obszarze jej zainteresowań naukowych znajdują się zagadnienia związane z socjologią narodu, mniejszości narodowych i etnicznych oraz stosunków polsko-niemieckich. Jest współzałożycielką i członkinią zarządu Socjologicznej Sekcji Etniczności Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

Reviews

Write a review

Irena Kurasz MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA NA DOLNYM ŚLĄSKU

Irena Kurasz MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA NA DOLNYM ŚLĄSKU

Follow us on Facebook