Ethnology, Anthropology & Civilization

New BRACIA MORAWSCY A KULTURY HIMALAJSKIE Rafał Beszterda View larger

BRACIA MORAWSCY A KULTURY HIMALAJSKIE Rafał Beszterda

PTL87266783

New product

45,00 zł

Data sheet

Author Rafał Beszterda
Title Bracia morawscy a kultury himalajskie
Publisher Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
Published 2011
Place of publication Wrocław-Warszawa
Language version Polish
Number of pages 380
Size B-5
Cover hardcover
ISBN/ISSN/ISMN 978-83-87266-78-3
EAN/UPC 9788387266783
Shipping time about 3 days from receiving the payment

More info

Fragmenty recenzji wydawniczych

Praca jest wartościowym studium przedstawiającym przyczyny i sposoby kontaktowania się szczególnej grupy Europejczyków, jaką są bracia morawscy, z ludnością Zachodnich Himalajów, reakcją tej ludności oraz skutków kontaktów, zarówno dla objętych działalnością misyjną, jak i dla świata zachodniego, polegających na zmianach w sposobie życia rodzimej ludności i poszerzeniu wiedzy o ich kulturze. (Wybrany przez Autora) zakres chronologiczny i zagadnienia nadają pracy charakter studium etnohistorycznego, które z jednej strony przynosi informacje o sposobach kontaktowania się i działaniach zmierzających do poznania kultury ludów pozaeuropejskich [...], a z drugiej pozwala poznać mechanizm zmian kulturowych wywołanych kontaktem. [...] Praca dra Rafała Beszterdy, napisana w oparciu o niezwykle starannie zebrane, różnorodne i dobrze zaprezentowane źródła, [...] jest pierwszym, tak szerokim opracowaniem działalności braci morawskich w północno-zachodnich Indiach i przedstawieniem kulturowych następstw tej działalności [...].

Prof. zw. dr hab. Zbigniew Jasiewicz

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Praca Rafała Beszterdy [...] podejmuje próbę całościowego opracowania nie tylko dziejów misji braci morawskich w regionie himalajskim, lecz także drobiazgowego opisu różnych aspektów ich działalności - ewangelizacyjnej, gospodarczej, społecznej, edukacyjnej, wydawniczej i naukowej. [...] Wielką zasługą Autora jest podjęcie tego niezwykle ciekawego tematu i wszechstronne jego przedstawienie w sposób równie kompetentny, jak i zajmujący [...] Jestem o tym całkowicie przekonany - książka R. Beszterdy znajdzie szeroki krąg czytelników, nie tylko wśród etnologów czy kulturoznawców. Historyka dziejów Azji nowożytnej z pewnością zainteresują elementy historii regionu Zachodnich Himalajów w okresie od połowy XIX do połowy XX wieku; historyka misji chrześcijańskich w Azji -dzieje protestanckiej wspólnoty braci morawskich i opis metod pracy misyjnej; orientalista-tybetolog z wielkim pożytkiem dowie się o badaniach nad językami i kulturą regionu himalajskiego i o opublikowanych (i nieopublikowanych) materiałach źródłowych {...].

Prof. zw. dr hab. Marek Mejor

Wydział Orientalistyczny

Uniwersytet Warszawski

Spis treści:

Słowo od Redakcji

Od Autora

Wykaz skrótów

Wprowadzenie

ROZDZIAŁ 1. BRACIA MORAWSCY I ICH DZIAŁALNOŚĆ MISYJNA

Historia i specyfika wspólnoty

Misje i ich organizacja

Protestanckie misje w Indiach

Morawskie działania ewangelizacyjne w Indiach

ROZDZIAŁ 2. POZAEWANGELIZACYJNA DZIAŁALNOŚĆ BRACI MORAWSKICH A KULTURY TUBYLCZE PÓŁNOCNYCH INDII

1.Gospodarka

Rolnictwo i hodowla zwierząt

Rzemiosło

Komunikacja

Budownictwo

Misjonarze jako pracodawcy

2.Społeczeństwo

Edukacja

Lecznictwo

Opieka nad sierotami

ROZDZIAŁ 3. PUBLIKACJE AUTORSKIE I TŁUMACZENIA

1.Biblia w językach lokalnych

2.Pozostałe pisma chrześcijańskie

3.Druki o treściach świeckich

4.Opracowania naukowe i publicystyczne

ZAKOŃCZENIE

BIOGRAMY MISJONARZY MORAWSKICH I ICH LOKALNYCH POMOCNIKÓW

BIBLIOGRAFIA

SPIS TABEL, RYCIN I FOTOGRAFII

INDEKS OSOBOWY

INDEKS NAZW GEOGRAFICZNYCH

INDEKS RZECZOWY

ABSTRACT

FOTOGRAFIE

 

Reviews

Write a review

BRACIA MORAWSCY A KULTURY HIMALAJSKIE Rafał Beszterda

BRACIA MORAWSCY A KULTURY HIMALAJSKIE Rafał Beszterda

Follow us on Facebook