Ethnology, Anthropology & Civilization

New ROZWÓJ A KULTURA. PERSPEKTYWY POZNAWCZE I PRAKTYCZNE View larger

ROZWÓJ A KULTURA. PERSPEKTYWY POZNAWCZE I PRAKTYCZNE

PTL87266295

New product

Niniejsza książka wpisuje się w rozwijającą się w Polsce i na świecie debatę nad problematyką rozwoju. Wraz z nasilającym się zaangażowaniem polskich instytucji rządowych i organizacji pozarządowych w działalność pomocową rośnie świadomość znaczenia czynnika kulturowego w programach rozwojowych.

More details

20,00 zł

Data sheet

Title Rozwój a kultura
Subtitle Perspektywy poznawcze i praktyczne
Editor Ryszard Vorbrich
Publisher Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
Published 2012
Place of publication Wrocław
Language version Polish
Number of pages 243
Size B-5
Cover paperback
ISBN/ISSN/ISMN 978-83-87266-29-5
EAN/UPC 9788387266295
Shipping time about 3 days from receiving the payment

More info

Intencją redaktora niniejszego tomu jest poszerzenie perspektywy poznawczej dyscyplin zajmujących się różnymi aspektami procesów rozwojowych i modernizacji, tak w ujęciu diachronicznym, jak i synchronicznym, interesujących się rozwojem w sensie szerszym niż wąsko ujęte wskaźniki ekonomiczne (wskaźniki wzrostu), inaczej mówiąc - relacji między tytułowymi kategoriami: „rozwojem” i „kulturą”, zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym.

Autorami poszczególnych partii książki, oprócz antropologów, są także przedstawiciele innych dyscyplin, dostrzegający rolę czynnika ludzkiego i kulturowego w procesach rozwoju: historycy, filozofowie i politolodzy z wiodących placówek naukowych kraju i zagranicy (Japonii).

Przedmiotem autorskich rozdziałów są takie zagadnienia, jak: konceptualizacja kategorii „rozwoju” i „postępu” (w tym w kulturach pozaeuropejskich), rola czynnika kulturowego jako bariery lub akceleratora rozwoju, modele rozwoju i ich aplikacja, rozwój w kontekście relacji darczyńca - beneficjent.

Spis treści:

Ryszard Vorbrich, Wstęp. Rozwój a kultura. Zarys dyskursu

Karol Piasecki, Mit postępu. Stabilizacja, ewolucja i inwolucja kultur

Karol Osłowski, W poszukiwaniu uniwersalnej koncepcji rozwoju

Zbigniew B. Rudnicki, Kultura i rozwój jako podstawowe kategorie odniesienia w tworzącym się prawie ludów tubylczych

Lucyna Tumanowicz, Społeczno-kulturowe uwarunkowania pojęcia rozwoju i dzieciństwa w kontekście międzynarodowej polityki praw dziecka na rzecz „dzieci ulicy”

Maria Godyń, Postęp a trauma przesiedlenia na przykładzie społeczności wsi Maniowy

Krzysztof Trzciński, Claude Ake o rozwoju i demokracji w Afryce

Jacek Łapott, Yaa iye-i la („Wczoraj to nie dzisiaj”) — rozwój i zmiana w kulturze Dogonów (Mali)

Ryszard Vorbrich, Agent kontaktu — agent rozwoju. Od społeczeństwa kolonialnego do społeczeństwa globalnego

Tarzycjusz Buliński, Szkoła, rozwój i Indianie. Przyczynek do metodologii antropologii rozwoju

Magdalena Krysińska-Kałużna, „Rozwój” jako zagrożenie

Jacek Splisgart, Przemiany ekonomiczne a kultura japońska w latach 1870-1945

Takanori Shintani, Wpływ mechanizacji rolnictwa na życie wiejskie w Japonii

(przekł. z jęz. japońskiego Jacek Splisgart/ /Tomomi Splisgart)

Mayumi Sekizawa, Powojenny rozwój ekonomiczny a zmiana modelu życia Japończyków

(przekł. z jęz. japońskiego Jacek Splisgart/Tomomi Splisgart)

Bibliografia

Reviews

Write a review

ROZWÓJ A KULTURA. PERSPEKTYWY POZNAWCZE I PRAKTYCZNE

ROZWÓJ A KULTURA. PERSPEKTYWY POZNAWCZE I PRAKTYCZNE

Niniejsza książka wpisuje się w rozwijającą się w Polsce i na świecie debatę nad problematyką rozwoju. Wraz z nasilającym się zaangażowaniem polskich instytucji rządowych i organizacji pozarządowych w działalność pomocową rośnie świadomość znaczenia czynnika kulturowego w programach rozwojowych.

Follow us on Facebook