Ethnology, Anthropology & Civilization

DLACZEGO SWÓJ? DLACZEGO OBCY? MNIEJSZOŚĆ ROMSKA WE WSPÓŁCZESNEJ POLSCE Ewa Nowicka, Maciej Witkowski

NOM76885094

New product

Książka stanowi bardzo interesujące studium problematyki romskiej. Autorzy w sposób wnikliwy i wielowątkowy przedstawiają interesujące ich kwestie, opierając swoje rozważania na bogatym materiale empirycznym. Praca ukazuje duże znawstwo dyskutowanej tematyki, a także umiejętność łączenia rozważań szczegółowych z ich szerszym kontekstem.

More details

44,00 zł

Data sheet

Dostawa Kurier
Shipping time about 3 days from receiving the payment
Author Ewa Nowicka, Maciej Witkowski
Title Dlaczego swój? Dlaczego obcy?
Subtitle Mniejszość romska we współczesnej Polsce
Publisher Nomos
Published 2019
Place of publication Kraków
No. of edition 1
Language version Polish
Number of pages 212
Size A-5
Cover paperback
ISBN/ISSN/ISMN 978-83-7688-509-4
EAN/UPC 9788376885094

More info

Lektura tego opracowania jest intelektualnie inspirująca, a także pozwala na zdobycie wiedzy na temat romskich spraw. Co ważne, w książce prezentowany jest nie tylko romski punkt widzenia, ale też ten właściwy nie-Romom, co jest szczególnie istotne dla poznania dynamiki relacji etnicznych czy procesów tożsamościowych. To podejście czyni tę publikację szczególnie wartościową. 

Z recenzji dr hab. Katarzyny Warmińskiej-Zygmunt, prof. UEEwa Nowicka jest profesorem antropologii społecznej i założycielką Zakładu Antropologii Społecznej w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie pracuje jako profesor w Collegium Civitas. Jest autorką podręcznika „Świat człowieka – świat kultury” (wyd. VII, 2007). Opublikowała liczne książki i artykuły poświęcone problematyce swojskości i obcości, kontaktowi kultur, sytuacji mniejszości polskiej na obszarach byłego ZSRR, strukturze i przemianom tożsamości polskiej, powstawaniu nowych narodów na Syberii i sytuacji grup mniejszościowych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Od 25 lat prowadzi intensywne badania terenowe poświęcone Romom.

Maciej Witkowski jest antropologiem społecznym i psychologiem kulturowym, członkiem European Association of Social Anthropologists i Gypsy Lore Society (najstarszej na świecie organizacji naukowej poświęconej sprawom romskim). Pracuje jako profesor w Akademii WSB. Od kilkunastu lat zajmuje się problematyką integrowania Romów w Polsce i innych krajach oraz metodologią badań międzykulturowych w różnych obszarach nauk społecznych. Brał udział w licznych badaniach terenowych poświęconych problematyce funkcjonowania mniejszości etnicznych w Europie Wschodniej. Autor książki „Polityka i antropologia. Praktyki integrowania Bergitka Roma w karpackich wioskach w Polsce” (2016)

Reviews

Write a review

DLACZEGO SWÓJ? DLACZEGO OBCY? MNIEJSZOŚĆ ROMSKA WE WSPÓŁCZESNEJ POLSCE Ewa Nowicka, Maciej Witkowski

DLACZEGO SWÓJ? DLACZEGO OBCY? MNIEJSZOŚĆ ROMSKA WE WSPÓŁCZESNEJ POLSCE Ewa Nowicka, Maciej Witkowski

Książka stanowi bardzo interesujące studium problematyki romskiej. Autorzy w sposób wnikliwy i wielowątkowy przedstawiają interesujące ich kwestie, opierając swoje rozważania na bogatym materiale empirycznym. Praca ukazuje duże znawstwo dyskutowanej tematyki, a także umiejętność łączenia rozważań szczegółowych z ich szerszym kontekstem.

Follow us on Facebook