Ethnology, Anthropology & Civilization

New NAZEWNICTWO NA POGRANICZACH [antykwariat] View larger

NAZEWNICTWO NA POGRANICZACH [antykwariat]

Used

W tomie są opisane przede wszystkim polskie pogranicza językowe, zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Najwięcej rozpraw poświęcono charakterystyce pogranicza zachodniego i południowego. Zwrócono również uwagę na pogranicza północno-wschodnie i wschodnie.


Podniszczona okładka.
Wnętrze książki - stan bardzo dobry minus.

More details

25,00 zł

Data sheet

Dostawa Kurier
Shipping time about 3 days from receiving the payment
Title Nazewnictwo na pograniczach
Editor Jolanta Ignatowicz-Skowrońska
Publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego
Publishing series Rozprawy i Studia T. (DCLX) 586
Published 2005
Place of publication Szczecin
Language version Polish
Number of pages 449
Size B-5
Cover paperback
ISBN/ISSN/ISMN 83-7241-491-2

More info

Spis treści:

Wprowadzenie

Pani Profesor Aleksandrze Belchnerowskiej z najlepszymi życzeniami (P. Urbański, E. Breza, P. Odalos)

Aleksandra Blechnerowska - 45-lecie pracy naukowo-dydaktycznej

Wykaz ważniejszych publikacji i osiągnięć naukowo-dydaktycznych prof. US dr hab. Aleksandry Blechnerowskiej

TEORETYCZNE PROBLEMY NAZEWNICTWA

E. Eichler - Onymische Integration vom Slavischen ins Deutsche (vor allem in Pommern)

V. Machnicka - Dlaczego i w jaki sposób nazwy własne stają się nazwami pospolitymi? - próba prześledzenia zasadniczych procesów na wybranych przykładach

P. Odalos - Poznamky k semantickym stratifikaciam urbanonymie

E. Pajewska - Rzeczowniki pospolite od nazw własnych w ujęciu leksykograficznym (na podstawie Uniwersalnego słownika języka polskiego pod redakcją S. Dubisza)

NAZEWNICTWO OSOBOWE

R. Bizior - Imiennictwo Częstochowy i okolic w latach 1998-2003 w kontekście mediatyzacji kultury

E. Breza - Nazwiska równe nazwom miejscowości z Pomorza Zachodniego

A. Hain - Uwagi na temat antroponimii sarajewskich Żydów sefardyjskiej w okresie międzywojennym

K. Długosz - Hybrydalność przezwiska jako wykładnik "europejskości" nazwy

J. Krsko, D. Slovikowa - Socialny aspekt prezyvok (slovensko-polske paralely)

M.Magda-Czekaj - Nazwiska czeskie na Śląsku

E. Rudnika-Fira - Imiona Ślązaków w komunikacji potocznej

H. Sojka-Masztalerz - Funkcjonowanie etnonimów Rusin, Ukrainiec w polskiej prasie międzywojennej 1918-1919

J. Szuta - Z problemów imiennictwa parafii Jeleńcz w powiecie tucholskim od końca XVI do początku XIX wieku (na podstawie ksiąg metrykalnych)

T.J. Szutkowski - Wybór i popularność imion a sakrament bierzmowania

M. Światek-Brzezińska - Pogranicze w nazwiskach współczesnych mieszkańców Augustowa. Uwagi ogólne

W. Wenzel - Neue Erkenntnisse zur niedersorbischen Personennamengeograpfie. Mit drei Karten

NAZEWNICTWO GEOGRAFICZNE

B. Afeltowicz - Niemieckie nazwy miejscowe z kreacją odapelatywną na terenie powiatu nowogardzkiego do 1945 roku

M/ Biolik - Wpływy polskie w nazewnictwie na północ od Biebrzy

E. Borysiak - Zbieżności i rozbieżności w nazwach współczesnych ulic i placów pięciu par miast przygranicznych

A. Chludziński - grunty graniczne i problemy własnościowe z nimi związane w świetle toponimii powiatu białogardzkiego

H. Gaczyńska-Piwowarska - Nazwy ulic dolnośląskich miast dawniej i dziś (na przykładzie Jeleniej Góry i Jawora)

J. Ignatowicz-Skowrońska - Językowy obraz Szczecina (na materiale nieoficjalnych nazw miejskich)

M. Iżykowska - Nazwy wsi śląskich w ankietach do Atlasu Wenkera z 1887 roku

E. Jakus-Borkowa - Czy w ojkonimii polskiej występuje sufiks -al?

M. Niemeyer - Siedlungsnamen in Vorpommern - regionale und relative Differenzierungen

INNE KATEGORIE NAZW WŁASNYCH

B. Frankowska-Kozak - Nazwy własne zwierząt w języku mówionym byłych mieszkańców Kresów Wschodnich na Pomorzu Zachodnim

V. Jaros - Konotacje semantyczne nazw częstochowskich pubów

Z. Jaroszak - Niemen - Mickiewiczowska domowa rzeka. Konotacje semantyczne

U. Kęsikowa - Toponimia Gdańska i okolic w powieściach Franciszka Fenikowskiego

Z. Lica - Nazwy pomorskich klubów piłki nożnej

E. Sławkowa - Rola nazw własnych w kreowaniu mitu pogranicza w prozie polskiej po roku 1956 (na wybranych przykładach)

B. Stramek - Nazwy firm w Stargardzie Szczecińskim

E. Urbańska-Mazurek - Jeszcze o nazwie własnej w tekście literackim

L. Warda-Radys - Nazwy obiektów i dróg wspinaczkowych na Pomorzu

A. Wierzbicka - Świat zwierząt odzwierciedlony w gwarowych nazwach roślin

Summary

Reviews

Write a review

NAZEWNICTWO NA POGRANICZACH [antykwariat]

NAZEWNICTWO NA POGRANICZACH [antykwariat]

W tomie są opisane przede wszystkim polskie pogranicza językowe, zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Najwięcej rozpraw poświęcono charakterystyce pogranicza zachodniego i południowego. Zwrócono również uwagę na pogranicza północno-wschodnie i wschodnie.


Podniszczona okładka.
Wnętrze książki - stan bardzo dobry minus.

Follow us on Facebook