Encyclopedias, Lexicons & Dictionaries

New SŁOWNIK MINIMUM JĘZYKA POLSKIEGO Halina Zgółkowa View larger

SŁOWNIK MINIMUM JĘZYKA POLSKIEGO Halina Zgółkowa

UNI24222773

New product

Słownik przydatny dla obcokrajowców zarówno dzieci jaki dorosłych, a także w dydaktyce nauczania języka polskiego jako ojczystego.

More details

46,00 zł

Data sheet

Dostawa Kurier
Shipping time about 3 days from receiving the payment
Author Halina Zgółkowa
Original title Słownik minimum języka polskiego
Publisher Universitas
Publishing series Język polski jako obcy
Published 2013
Place of publication Kraków
No. of edition 1
Language version Polish
Number of pages 340
Size B-5
Cover paperback with wings
ISBN/ISSN/ISMN 97883-242-2277-3

More info

Spis treści

 Zaproszenie do słownika 

1. Kogo zapraszamy do korzystania ze słownika 

2. Co zawiera Słownik minimum języka polskiego 

3. Jak i po co korzystać ze Słownika minimum języka polskiego 

4. Budowa artykułu hasłowego 

Zarys gramatyki polskiej 

I. Fonetyka i wymowa 

II. Odmiana rzeczowników 

III. Odmiana przymiotników 

IV. Stopniowanie przymiotników i przysłówków 

V. Tworzenie i odmiana liczebników 

VI. Odmiana zaimków 

VII. Odmiana czasowników 

VIII. Tworzenie nowych wyrazów 

IX. Budowa zdań 

Znaki graficzne alfabetu polskiego 

Stosowane skróty i symbole 

Indeks haseł z podziałem na części mowy 

Rzeczowniki 

Czasowniki 

Przymiotniki 

Przysłówki 

Zaimki 

Liczebniki 

Przyimki 

Spójniki 

Partykuły 

Wykrzykniki 

Słownik 

Pola tematyczne słownictwa zawartego w Słowniku minimum języka polskiego 

A Człowiek 

A1 Dane osobowe 

A2 Nazwy człowieka i grup ludzi 

A3 Życie człowieka 

A4 Budowa ludzkiego ciała 

A5 Wygląd zewnętrzny i higiena osobista 

A6 Odzież i dodatki do odzieży 

A7 Zdrowie, choroba, leczenie 

A8 Cechy ludzkiego charakteru 

A9 Emocje i uczucia 

A10 Właściwości rozumu ludzkiego 

A11 Poznawanie świata 

B Człowiek w środowisku społecznym 

B1 Członkowie rodziny 

B2 Nazwy zawodów 

B3 Funkcje polityczne i społeczne 

B4 Czynności i zachowania ludzkie 

B5 Zewnętrzne otoczenie człowieka 

B6 Celowe działanie człowieka 

B7 Warunki działań człowieka 

C Komunikacja międzyludzka 

C1 Język i jego budowa 

C2 Mówienie 

C3 Tekst językowy 

C4 Dokument 

C5 Grzeczność językowa i zwroty grzecznościowe 

C6 Kontakty między ludźmi 

C7 Komunikacja masowa 

C8 Narzędzia komunikacji 

D Dom i jego wyposażenie 

D1 Części domu i mieszkania 

D2 Pomieszczenia użytkowe 

D3 Wyposażenie mieszkania 

D4 Drobny sprzęt domowy 

D5 Naczynia 

D6 Porządek i sprzątanie mieszkania 

D7 Pożywienie i napoje 

E Życie społeczne, gospodarcze i kulturalne 

E1 Symbole religijne i kulturowe 

E2 Edukacja, nauka 

E3 Życie publiczne 

E4 Budynki i instytucje publiczne 

E5 Kultura i rozrywka 

E6 Hobby i zainteresowania 

E7 Sport i wypoczynek 

F Forma istnienia w przestrzeni 

F1 Własności i miary przedmiotów 

F2 Miejsce i kierunek 

F3 Teren i jego części 

F4 Pojazdy i ich części 

F5 Ruch ze zmianą miejsca 

F6 Ruch bez zmiany miejsca 

G Czas 

G1 Rok i pory roku 

G2 Miesiące 

G3 Dni tygodnia 

G4 Pory dnia 

G5 Godziny 

G6 Trwanie w czasie 

G7 Zamknięte odcinki czasu 

H Środowisko naturalne 

H1 Zjawiska atmosferyczne 

H2 Nazwy zwierząt i ich wyglądu 

H3 Nazwy roślin i ich części 

H4 Kolory 

H5 Elementy przyrody 

Indeks przysłów, które wystąpiły w Słowniku 

Reviews

Write a review

SŁOWNIK MINIMUM JĘZYKA POLSKIEGO Halina Zgółkowa

SŁOWNIK MINIMUM JĘZYKA POLSKIEGO Halina Zgółkowa

Słownik przydatny dla obcokrajowców zarówno dzieci jaki dorosłych, a także w dydaktyce nauczania języka polskiego jako ojczystego.

Follow us on Facebook