Culture, Art & Heritage

Barbara Pasamonik ROLA PŁCI W INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ MUZUŁMANÓW View larger

Barbara Pasamonik ROLA PŁCI W INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ MUZUŁMANÓW

NOM

New product

49,00 zł

Data sheet

Author Barbara Pasamonik
Title Rola płci w integracji europejskiej muzułmanów
Publisher Nomos
Published 2013
Place of publication Kraków
Language version Polish
Number of pages 325
Size B-5
Cover paperback
ISBN/ISSN/ISMN 978-83-7688-138-6

More info

Islam europejski doczekał się wielu opracowań. Również w Polsce powstają liczne publikacje na ten temat. Książka Barbary Pasamonik wpisuje się w ten mający znaczny dorobek polski nurt badań nad islamem europejskim. Szczególną zaletą książki jest odejście od ogólnej tematyki i skupienie się na szczegółowych zagadnieniach związanych z problemem genderu. […] Publikacja ta jest zatem ważnym osiągnięciem badawczym, autorka analizuje w niej postawy muzułmańskie wobec zjawisk genderowych w Europie Zachodniej, przede wszystkim we Francji i Wielkiej Brytanii.
Z recenzji prof. dr hab. Janusza Daneckiego

Praca dorównuje rangą teoretyczną takim pozycjom, które silnie poruszyły czytelników w Polsce, jak niedawno wydany bestseller Paula Scheffera Druga ojczyzna czy Stephena Castlesa i Marka J. Millera Migracje we współczesnym świecie. Wzmacnia również siłę polskich publikacji z tego zakresu, wnoszących poważny wkład teoretyczny w wiedzę o muzułmankach, a pisanych z perspektywy genderowej.
Z recenzji prof. dr hab. Krystyny Slany


O autorze(ce) Barbara Pasamonik – doktor nauk humanistycznych, absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Wrocławskim i Szkoły Nauk Społecznych przy IFiS PAN w Warszawie. Obecnie pracuje jako socjolog kultury w Instytucie Filozofii i Socjologii Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Jej zainteresowania badawcze obejmują zderzenia wartości kulturowych, dialog międzykulturowy, dylematy tolerancji w społeczeństwach wielokulturowych i perspektywę gender w badaniach migracyjnych. Jest autorką artykułów na temat dylematów wielokulturowości, paradoksów tolerancji i integracji europejskich muzułmanów opublikowanych m.in. w „The Social Studies”, „Edukacji”, „Edukacji i Dialogu”, „The International Affairs Review” oraz w „Kulturze i Społeczeństwie”.

Reviews

Write a review

Barbara Pasamonik ROLA PŁCI W INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ MUZUŁMANÓW

Barbara Pasamonik ROLA PŁCI W INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ MUZUŁMANÓW

Follow us on Facebook