Biographies, Memoirs & Letters

Aneta Dawidowicz ZYGMUNT BALICKI (1858-1916): DZIAŁACZ I TEORETYK POLSKIEGO NACJONALIZMU View larger

Aneta Dawidowicz ZYGMUNT BALICKI (1858-1916): DZIAŁACZ I TEORETYK POLSKIEGO NACJONALIZMU

NOM60490120

New product

32,00 zł

Data sheet

Author Aneta Dawidowicz
Title Zygmunt Balicki (1858-1916)
Subtitle Działacz i teoretyk polskiego nacjonalizmu
Publisher Zakład Wydawniczy NOMOS
Published 2006
Language version Polish
Number of pages 302
Size A-5
Cover paperback
ISBN/ISSN/ISMN 83-60490-12-0

More info

Zygmunt Balicki należał do grona współtwórców założeń ideowo-politycznych oraz struktur Narodowej Demokracji. Był czynnie zaangażowany w praktykę na polu polityki, zajmował się też badaniami naukowymi nad kwestiami społecznymi. Jego dorobek naukowy oparty na znajomości zagadnień z zakresu historii Polski i dziejów powszechnych, filozofii, psychologii, pedagogiki zyskał mu uznanie i pozycję współautora podstaw socjologii polskiej. Autorka przybliża wartości ideowe koncepcji Balickiego, wskazuje na motywy przewodnie jego poglądów i ich usytuowanie na tle innych teoretyków, stara się wskazać na ich znaczenie dla kształtowania myśli politycznej Narodowej Demokracji.

Wkład Balickiego do dorobku myśli politycznej obozu narodowego, a w szerszym wymiarze do polskiej myśli politycznej, był znaczący. Myśl polityczna Balickiego obejmowała szeroki zakres zagadnień politycznych, etycznych, filozoficznych, pedagogicznych, socjologicznych, społecznych. Podczas wieloletniej, intensywnej działalności politycznej, licząc od połowy lat osiemdziesiątych XIX wieku do 1916 roku, Balicki wypracował wizję wielu kategorii z zakresu myśli politycznej, takich jak: naród, nacjonalizm, wychowanie narodowe, droga do niepodległości, funkcjonowanie instytucji parlamentarno-demokratycznych.
[fragment Zakończenia]

Czytelnik otrzyma do rąk nie tylko dzieło erudycyjne z szeroką paletą szczegółów, ale również klarowną wizję ciekawej i miarodajnej dla polskiego ruchu narodowego postaci, która poruszała problemy w jakiejś części i dziś jeszcze aktualne w Polsce.
[z recenzji prof. dra hab. Bogumiła Grotta]

Reviews

Write a review

Aneta Dawidowicz ZYGMUNT BALICKI (1858-1916): DZIAŁACZ I TEORETYK POLSKIEGO NACJONALIZMU

Aneta Dawidowicz ZYGMUNT BALICKI (1858-1916): DZIAŁACZ I TEORETYK POLSKIEGO NACJONALIZMU

Follow us on Facebook