Biographies, Memoirs & Letters

New WSPOMNIENIA Z URALU I STEPÓW KAZACHSKICH Bronisław Zaleski View larger

WSPOMNIENIA Z URALU I STEPÓW KAZACHSKICH Bronisław Zaleski

PTL87266325

New product

35,00 zł

Data sheet

Author Bronisław Zaleski
Title Wspomnienia z Uralu i stepów kazachskich
Publisher Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
Published 2008
Place of publication Wrocław
Language version Polish
Number of pages 223
Size A-5
Cover paperback
ISBN/ISSN/ISMN 978-83-87266-32-5
Shipping time about 3 days from receiving the payment

More info

Jeszcze do niedawna piśmiennictwo B. Zaleskiego związane z jego zesłańczym szlakiem pozostawało na peryferiach zainteresowań etnologów. Książką tą przywracamy więc pamięć o tych relacjach nasyconych wielością wątków kulturowo-krajobrazowych - folklor, stepowe karawany, cmentarze, życie codzienne, jurty, rzeki, góry, pustynie itp. Rytm tego opisu zmieniał się w zależności od kierunków podróży i jej trwania. Nieraz zatrzymywano się na dłużej, co dawało możliwość pełniejszego poznania obyczajów i zwyczajów tubylczych ludów, ich sytuacji społecznej i materialnej. Dostrzegał także autor zarysowujący się tu wyraźnie u niektórych lokalnych grup proces akulturacji. Opisał wielość innych wydarzeń dotyczących zwykłych ludzi i ich władców, a także bezimienne grupy nomadów. Nieraz relacje te skomentował, widząc wielopłaszczyznowość kulturowej tkanki, w której mocno zakorzenione były tradycyjne zwyczaje i obrzędy. Zatrzymując się na szczegółach, poszerzał ogląd tego świata, pozwalając Czytelnikowi zbliżyć się do niego. Ich obraz odnajdujemy w ośmiu tekstach B. Zaleskiego zgromadzonych w tej książce, mających etniczno-historyczny i wspomnieniowy charakter, którym patronuje postrzeganie złożoności kulturowej poznanych przez niego obszarów Kazachstanu i Pogórza Uralskiego.

(ze wstępu)

SPIS RZECZY

Wstęp

Przedmowa

Wygnańcy polscy w Orenburgu

Wspomnienie o Szewczence

Kraj i ludzie

Wśród Baszkirów, Wotiaków, Czeremisów

Wyprawa w góry Karatau

Z doliny Apazir

Podróż w Góry Mugodżarskie

Z uralskiej wycieczki

Nota wydawnicza

Summary

Indeks nazwisk

Spis ilustracji i map

Reviews

Write a review

WSPOMNIENIA Z URALU I STEPÓW KAZACHSKICH Bronisław Zaleski

WSPOMNIENIA Z URALU I STEPÓW KAZACHSKICH Bronisław Zaleski

Follow us on Facebook