Tertium

Reduced price! SŁOWO W KONTEKŚCIE View larger

SŁOWO W KONTEKŚCIE

TER-JAK35

New product

42,75 zł tax incl.

45,00 zł tax incl.

Data sheet

Title Słowo w kontekście
Editor Aleksandra Knapik, Władysław Chłopicki, Piotr Chruszczewski
Publisher Tertium
Place of publication Kraków
Published 2013
Publishing series Język a komunikacja 35
Size A-5
Cover paperback
Number of pages 346
Language version Polish
No. of edition 1
ISBN/ISSN/ISMN 978-83-61678-01-4
Book condition new
Shipping time about 3-5 days from receiving the payment

More info

Niniejszy 35. tom w serii Język a komunikacja, zatytułowany "Słowo w kontekście", jest monograficznym zbiorem artykułów prezentujących wyniki badań słowa w kontekście językowym, społecznym i kulturowym jako zjawiska opisywanego z różnych perspektyw, zwłaszcza antropologicznej, dyskursywnej, pragmatycznej i semantycznej.
Główne tezy badawcze rozwinięte w poszczególnych artykułach, zestawione razem pokazują jakże skomplikowaną siatkę relacji słowa z jego tłem gatunkowym i językowo-kulturowym, dając pewne całościowe spojrzenie na całość tego kluczowego dla językoznawstwa problemu.


SPIS TREŚCI:

Aleksy Awdiejew, Grażyna Habrajska: Dopełnienie sensu w procesie komunikacji
Dorota Biadala: Językowa realizacja „nazwy stanowiska" w polskich i niemieckich rekrutacyjnych ogłoszeniach prasowych
Elżbieta Biardzka: Słowa w (kon)tekstach. O didaskaliach dziennikarskich
Ewa Bogdanowska-Jakubowska: Twarz i inne wyznaczniki dynamiki interakcyjnej w kontekście kulturowym
Anita Buczek-Zawiła: Słowo i jego znaczenia: tendencje zmian w mowie młodszych użytkowników języka polskiego
Ewa Data-Bukowska: Dlaczego akurat ‘akkurat'? O różnych stopniach pragmatykalizacji w leksykalnej przyjaźni polsko-norweskiej
Beata Drabik-Frączek: Prototypy, skrypty i sceny jako narzędzia analizy złożonych rytuałów językowych
Adam Głaz: O tym, czy kontekst językowy nas zniewala i co wynika z tego, że nie
Arkadiusz Jabłoński: Współczesna honoryfikatywność polska - o bezpowrotnie traconej neutralności
Monika Jazowy-Jarmuł: O kategorii rodzaju w języku szwedzkim i sposobach jej oddawania w języku polskim
Anna Just, Kinga Zielińska: Łaska w starodawnym (kon)tekście
Anna Majewska-Tworek: Niepłynność mówcy w oficjalnej wypowiedzi spontanicznej. Próba typologii
Bartłomiej Maliszewski: Cyrkowa arena i piaskownica - deprecjonowanie sceny politycznej w metaforach publicystycznych
Grażyna Mańkowska: Problemy percepcji nagłówków rosyjskich tekstów publicystycznych w audytorium polskojęzycznym
Ewa Michalska: Rola i znaczenie terminologii językoznawczej w procesie glottodydaktycznym
Magdalena Murawska: Czy medyczne opisy przypadku mogą być zorientowane na pacjenta?
Marta Muzioł: Językowy i aksjologiczny aspekt epitafiów zwierzęcych
Małgorzata Pachowicz: Znaczenie słowa w kontekście nagłówka wiadomości internetowej
Agnieszka Rosińska-Mamej: Zagrajmy w prośbę. Akty zapowiadające prośbę we współczesnym języku polskim
Joanna Senderska: Techniki słowotwórcze we współczesnej polszczyźnie (na przykładzie tzw. biuslangu)
Sylwia Skuza: O czerwieni i jej odcieniach w języku polskim i włoskim - studium kontrastywne
Agnieszka Strzałka: „Masz rację, ale"... czy „Wcale nie!" Jak Polacy uczący się angielskiego bronią swojego zdania
Dominika Topa-Bryniarska: O sposobach wartościowania w tekście prasowym (na przykładzie francuskiego artykułu wstępnego)
Joanna Wasiluk: Analiza porównawcza internacjonalizmów występujących w języku polskim i rosyjskim na przykładzie tekstów o charakterze społeczno-politycznym
Bożena Witosz: O konceptualizacji pojęcia kontekstu w lingwistyce poststrukturalistycznej
Anna Włodarczyk-Stachurska, Agata Buda: Socjolingwistyczne zróżnicowanie języka a znaczenie słowa
Urszula Zaliwska-Okrutna: Na początku było Słowo - i co się z nim stało Piotr Żmigrodzki: O (kon)tekście i jego roli w budowaniu opisu leksykograficznego w jednojęzycznym słowniku ogólnym (na przykładzie „Wielkiego słownika języka polskiego PAN")

Abstracts
Noty o autorach

Write a review
SŁOWO W KONTEKŚCIE

SŁOWO W KONTEKŚCIE


Accessories

Follow us on Facebook