Główna

New PODMIOTOWOŚĆ W POLSKICH TEKSTACH MISTYCZNYCH XX WIEKU View larger

PODMIOTOWOŚĆ W POLSKICH TEKSTACH MISTYCZNYCH XX WIEKU

AVA77306321

New product

1 Item

Warning: Last items in stock!

42,00 zł tax incl.

Data sheet

Title Podmiotowość w polskich tekstach mistycznych XX wieku
Author Natalia Stencel
Publisher Wydawnictwo Avalon
Place of publication Kraków
Published 2023
Size A-5
Cover hardcover
Number of pages 244
Language version Polish
ISBN/ISSN/ISMN 978-83-7730-632-1
EAN/UPC 9788377306321
Book condition new
Shipping time about 3-5 days from receiving the payment

More info

Dlaczego to podmiotowość jest tematem tej publikacji? Jest to zagadnienie wieloznaczne, poddawane nieraz dekonstrukcyjnym zabiegom, innymi słowy; dla współczesnego badacza dość niewdzięczne, zwłaszcza, jeśli decyduje się on wiązać “ja” tekstowe z tym pozatekstowym lub argumentować, że tekst nie ma żadnej racji bytu, jeśli nie ma relacji miedzy jakimś “Ja” i jakimś “Ty”, gdzie to pierwsze zarówno przez tekst się ujawnia, jak i w nim się ukrywa, a gdzie to drugie dąży do odczytania i poszukuje – w ramach swoich indywidualnych możliwości, w ramach przynależności do określonych wspólnot interpretacyjnych – najlepszego, najtrafniejszego uchwycenia skrywającego się “Ja”. Z tego też powodu na mistykę polską XX wieku decyduję się spojrzeć tak, by odnaleźć pewne “Ja”, które się w jej świadectwach równocześnie ujawnia i skrywa.

Z Przedmowy Autorki


Spis treści:

Przedmowa 9
Rozdział I
Mistyka i metody
1. Współczesne nurty w badaniach nad mistyką – główne
stanowiska 19
2. Spór o „kwestię mistyczną” – zarys historyczno-filozoficzny 39
3. Podmiotowość – próba definicji i operacjonalizacji pojęcia 46
Rozdział II
Mistyka – czas – terytorium. Genius loci i Zeitgeist polskiej mistyki XX wieku w kontekście podmiotowości
1. O wpływach historycznych w zarysie 55
2. Syllepsis i głosy tłumu 75
Rozdział III
Pomiędzy „podmiotowością porowatą” i „podmiotowością
opancerzoną” – Źródła podmiotowości Charlesa Taylora
a badania nad polską mistyką XX wieku
1. Mistyka polska XX wieku a „podmiotowość porowata” 91
2. Opisy cierpienie w mistyce przeżyciowej XX wieku jako przejawy
wdzierania się zewnętrzności do „podmiotowości porowatej” 105

Zakończenie
„Długa podróż Soboty”. Uwagi o tekstach mistycznych z pogranicza epistemologii, filozofii tekstu i historii literatury 127
Dodatki 147
1. Mistyka nadwiślańska. Teologia narodu w pismach
Faustyny Kowalskiej i Rozalii Celakówny 149
2. Rekomendacje bibliograficzne 171
3. Sens i cierpienie. Dlaczego mistycy nie uśmierzają bólu 176
Biogramy wybranych mistyczek polskich XX wieku 183
Bibliografia 221
Indeks osób 235
Indeks terminów 239

[ze strony wydawcy]

Write a review
PODMIOTOWOŚĆ W POLSKICH TEKSTACH MISTYCZNYCH XX WIEKU

PODMIOTOWOŚĆ W POLSKICH TEKSTACH MISTYCZNYCH XX WIEKU


Follow us on Facebook