Music & Dance

New LUDOWE MELODIE WĄSKIEGO ZAKRESU W KRAJACH SŁOWIAŃSKICH Anna Czekanowska View larger

LUDOWE MELODIE WĄSKIEGO ZAKRESU W KRAJACH SŁOWIAŃSKICH Anna Czekanowska

ANT-3452-L

Used

1 Item

Warning: Last items in stock!

35,00 zł tax incl.

Data sheet

Title Ludowe melodie wąskiego zakresu w krajach słowiańskich
Subtitle przegląd dokumentacji źródłowych - próba klasyfikacji metodą taksonomii wrocławskiej
Author Anna Czekanowska
Publisher Polskie Wydawnictwo Muzyczne
Place of publication Kraków
Published 1972
Size 17x19,5 cm
Cover paperback with dust jacket
Number of pages 264 + wkładki
Language version Polish
No. of edition 1
Book condition used book
Shipping time about 3-5 days from receiving the payment

More info

Spis treści:

Wprowadzenie

Materiał

Zagadnienia metodyczne.

Krytyka źródła

Transkrypcja s. 15. Zasada doboru s. 21. Układ i systematyka s. 21. Założenia interpretacyjne s. 22

Literatura

Autochtonizm czy allochtonizm materiału wąskozakresowego s. 24. Systematyka i klasyfikacja materiału wąskozakresowego s. 31

Kryteria selekcji oraz kategorie opisowe.

Determinanty tonalne s. 33. Determinanty melodyczne s. 36. Determinanty metrorytmiczne s. 38. Determinanty konstrukcyjne s. 39. Determinanty fakturalne s. 39

Metoda porównawcza

Badany materiał w perspektywie historycznej.

Źródła i ich charakter

Perspektywa badawcza

Próba interpretacji stwierdzonych nawiązań, różnorodność aspektów. 

Dokumentacje wyróżnionych cech stylistycznych

Tonalność s. 52. Melizmatyka s. 63. Metrorytmika s. 69. Faktura s. 72. Wykonawstwo s. 76. Właściwości strukturalne s. 76. Determinanty zewnętrzne s. 82. 

Wnioski końcowe .

Morfologia i zróżnicowanie słowiańskich melodii wąskozakresowych

Metoda klasyfikacji i jej realizacja.

Opis materiału uporządkowanego metodą dendrytu

Materiał południowosłowiański s. 100. Materiał zachodniej peryferii grupy wschodnio- słowiańskiej s. 123. Materiał wschodniosłowiański s. 131

Wnioski końcowe.

Główne problemy a wyniki opracowania. . .

Rekapitulacja wniosków etnograficznych.

Geneza zjawisk kulturowych s. 145. Uwarunkowania funkcjonalne s. 151.

Rekapitulacja wniosków z historii muzyki

Stosunek melodii wąskozakresowych do systemów teoretycznie wyinterpretowanych s. 152. Relacja diatoniki do innych rodzajów ziarna interwałowego s. 155. Typ melodyczny w twórczości wąskozakresowej s. 155. Osobliwości wykonawcze melodii wąsko- zakresowych s. 155.

Konfrontacja wyników etnomuzykologicznych z wynikami dziedzin pokrewnych

Zakończenie

Summary

Bibliografia

Słowiańska muzyka ludowa o właściwościach wąskozakresowego typu melodycznego 

Muzyka ludowa innych krajów o zbliżonych właściwościach stylistycznych

Badania właściwości stylistycznych w perspektywie historycznej

Klasyfikacja melodii

Ogólne zagadnienia etnograficzne

Zbiory słowiańskich melodii ludowych

Źródła publikowane

Źródła niepublikowane

Mapa Melodie wąskiego zakresu w krajach słowiańskich.

Dodatek nutowy

Materiały dokumentacyjne

Objaśnienia symboli cech stylistycznych melodii

Wykaz zespołów i ich czołowych charakterystyk

Słownik, symbole, źródła

Wykaz skrótów

Indeks autorów

Tablice I-VI poza tekstem

Przedstawienia graficzne dendrytów (tablice I-III)

Projekcja zwartości dendrytów, punkty centralne, wykaz zespołów (tablice IV-VI)Zniszczona obwoluta, podniszczona i przybrudzona okładka.
Wnętrze książki - stan dobry plus. Książka wycofana z biblioteki (pieczątki, sygnatury).Write a review
LUDOWE MELODIE WĄSKIEGO ZAKRESU W KRAJACH SŁOWIAŃSKICH Anna Czekanowska

LUDOWE MELODIE WĄSKIEGO ZAKRESU W KRAJACH SŁOWIAŃSKICH Anna Czekanowska


Follow us on Facebook