Główna

Jacek Pyżalski AGRESJA ELEKTRONICZNA I CYBERBULLYING JAKO NOWE RYZYKOWNE ZACHOWANIA MŁODZIEŻY Zobacz większe

Jacek Pyżalski AGRESJA ELEKTRONICZNA I CYBERBULLYING JAKO NOWE RYZYKOWNE ZACHOWANIA MŁODZIEŻY

Nowy produkt

39,90 zł brutto

Cechy produktu

Autor Jacek Pyżalski
Tytuł Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży
Wydawnictwo Oficyna Wydawnicza Impuls
Seria Metody komunikacji i media
Rok wydania 2012
Miejsce wydania Kraków
Numer wydania 1
Wersja językowa polska
Liczba stron 318
Format B-5
Oprawa twarda
ISBN/ISSN/ISMN 978-83-7587-711-3

Więcej informacji

"[...] Książka jest merytorycznie znakomita, nowatorska, a przedstawione w niej wyniki własnych badań potwierdzają wdrażanie przez autora najwyższych standardów metodologii badań empirycznych. Przez najbliższe lata kolejne pokolenia badaczy będą się do nich odwoływać, gdyż nie da się pominąć tej książki w dalszych studiach nad przemocą wśród młodzieży i z udziałem nowych narzędzi komunikacyjnych. Niewątpliwie wpłynie ona także na potrzebę konstruowania nowych teorii socjalizacji i wychowania, a jeśli tak się stanie, to będzie najwyższej rangi wkładem Jacka Pyżalskiego w pedagogikę ponowczesnej doby. Tę publikację nie tylko warto, można, ale należy jak najszybciej przeczytać, jeśli chce się dostrzec to, co naprawdę młodzież wyczynia w wirtualnej przestrzeni, usiłując zarazem wpłynąć na tę rzeczywistą.[...]"
[z recenzji prof. Bogusława Śliwerskiego]

Książka stanowi pogłębioną naukową monografię problemu agresji realizowanej przez młodzież za pomocą nowych mediów (internetu i telefonów komórkowych).
Zawiera wprowadzenie teoretyczne dotyczące nowych mediów, funkcjonowania młodych ludzi w ich świecie oraz aspektów związanych z tzw. komunikacją zapośredniczoną i wpływu nowych mediów na dzieci i młodzież. Czytelnik dowie się z książki nie tylko o rozpowszechnieniu zjawiska, ale także o jego uwarunkowaniach i konsekwencjach.
Autor monografii przedstawił szerokie omówienie problematyki bullyingu, cyberbullyingu wraz z charakterystyką roli sprawcy i ofiary, typologii zjawisk i ich współwystępowania.
Część badawcza opiera się o trzy duże projekty badawcze – reprezentatywne badania polskich gimnazjalistów, badania nauczycieli oraz studentów, w których zostały wykorzystane metody badawcze zarówno o charakterze jakościowym (wywiady, wywiady online, grupy fokusowe), jak i ilościowym (badania kwestionariuszowe). Książkę kończą wnioski dotyczące wychowania młodych ludzi w świecie nowych mediów, w szczególności w obszarze profilaktyki i interwencji związanej z agresją elektroniczną.


Dr hab. Barbara Szmigielska
„[…] to pozycja bardzo cenna co najmniej z dwóch powodów: po pierwsze, dotyczy niezwykle aktualnego problemu, przed jakim stoi zarówno młode pokolenie, jak i ich wychowawcy, oraz po drugie, Autor przedstawia zjawisko agresji elektronicznej i cyberbullyingu z dużym znawstwem tematu, w szerokim kontekście teoretycznym oraz z wynikami obszernych badań własnych. […] Jest to rzetelne kompendium wiedzy […]. Wszystko to sprawia, że tekst czyta się z dużym zainteresowaniem. Książka może być adresowana do wszystkich zainteresowanych skutkami kontaktu młodzieży z nowymi mediami, a szczególnie do pedagogów, nauczycieli i rodziców dorastających dzieci. Powinna być także lekturą studentów psychologii, pedagogiki i socjologii”.

Prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski
„[…] Rozprawa jest znakomitym studium interdyscyplinarnym napisanym przez pedagoga, którego wiedza ma charakter ekspercki najwyższego poziomu. Nie ma się jednak co dziwić, skoro Jacek Pyżalski jest przedstawicielem polskich naukowców w międzynarodowej sieci badaczy właśnie zjawisk związanych z cyberbullyingiem. Jego wieloletnie doświadczenia badawcze nad agresją i problemami dyscypliny w socjalizacji dzieci i młodzieży zaowocowały kumulacją dzieła, które łączy w sobie erudycję z wysokimi kompetencjami metodologicznymi. […] Autor dokonuje bardzo ciekawych porównań, które dotąd nigdzie nie były tak analizowane, własnych syntez czy opracowań tabelarycznych kluczowych podejść do interesujących go kwestii. Taka rozprawa jest znaczącym wkładem w naukę światową […]. Książka jest merytorycznie znakomita, nowatorska, a przedstawione w niej wyniki badań własnych potwierdzają wdrażanie przez Autora najwyższych standardów metodologii badań empirycznych. Przez najbliższe lata kolejne pokolenia badaczy będą się do nich odwoływać”.

ISBN 978-83-7587-711-3

Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

Jacek Pyżalski AGRESJA ELEKTRONICZNA I CYBERBULLYING JAKO NOWE RYZYKOWNE ZACHOWANIA MŁODZIEŻY

Jacek Pyżalski AGRESJA ELEKTRONICZNA I CYBERBULLYING JAKO NOWE RYZYKOWNE ZACHOWANIA MŁODZIEŻY

Śledź nas na Facebooku